Web Security 101 รู้จักภัยคุกคามและวิธีปกป้องเว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้น

Web Security 101 รู้จักภัยคุกคามและวิธีปกป้องเว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้น
Web Security 101 เป็น Webinar เพื่อปูพื้นด้านความปลอดภัยบนเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งเนื้อหาที่จะบรรยายประกอบด้วย

* รู้จักภัยคุกคามและการโจมตีบนเว็บในปัจจุบัน
* ผลกระทบและความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อเว็บแอปพลิเคชันถูกโจมตี
* กรณีศึกษาและตัวอย่างเหตุการณ์ที่น่าสนใจ
* แนะนำเทคนิคการปกป้องเว็บแอปพลิเคชันให้ปลอดภัยสำหรับองค์กร
*สาธิตการเจาะระบบเว็บแอปพลิเคชันและการป้องกันโดยใช้ Web Application Firewall

Webinar นี้เหมาะสำหรับนักพัฒนาและผู้ดูแลระบบเว็บแอปพลิเคชันขององค์กร

Web Security 101 รู้จักภัยคุกคามและวิธีปกป้องเว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้น