การแตกไฟล์(Extract) ZIP บน Web Hosting DirectAdmin Control Panel

—————————— วิธี Extract File หรือ แตกไฟล์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel https://hosting.nakhonitech.com/knowledgebase/177/-Extract-File—File-Manager–DirectAdmin-Control-Panel.html การแตกไฟล์(Extract) ZIP บน Web Hosting DirectAdmin Control Panel

Continue Reading