05 Phân khúc thị trường l Online marketing

Chào các bạn đến với kênh chia sẻ các kiến thức về marketing online!!
Các bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan tại http://www.leerobert.net/
Cám ơn các bạn đã xem. Hãy đóng góp để kênh ngày hay hơn nhé!
Kênh youtube: https://www.youtube.com/watch?v=oYYn_EO0l28&list=PLQTtpE8f35cbj4MoT8eyGTGBQu-gOmuGX
05 Phân khúc thị trường l Online marketing
05  Phân khúc thị trường l Online marketing