►51 | Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tư Vấn Marketing & Kinh Doanh Online tại IM Group

►51 | Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tư Vấn Marketing & Kinh Doanh Online tại IM Group
Đây là buổi offline Đức chia sẻ Kinh Nghiệm Tư Vấn Marketing & Kinh Doanh Online cho các doanh nghiệp nhỏ tại IM Group – trung tâm đào tạo kinh doanh online hồi tháng 2 năm 2018.

Hãy theo dõi Đức tại:
– Facebook: https://www.facebook.com/ducngokhong
– Blog: https://ducngokhong.com/

Music:
– DEAF KEV – Invincible: https://www.youtube.com/watch?v=J2X5mJ3HDYE

►51 | Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tư Vấn Marketing & Kinh Doanh Online tại IM Group